Showing 1–12 of 388 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

RODEX RDX285 Կերամիկական էլեկտրական տաքացուցիչ 1/2կվտ

21,000AMD

RODEX RDX286 Կերամիկական էլեկտրական տաքացուցիչ 1.5/3կվտ

30,000AMD

ANI PLAST A0100 Լվացարնի սիֆոն 1 տեղ d=40մմ

1,850AMD

ANI PLAST A0142S Լվացարանի սիֆոն լվացքի մեքենայի միացման տեղով

6,650AMD

ANI PLAST A1040 Լվացարանի սիֆոն մոյկայի սլիվով 1տեղ

2,250AMD

ANI PLAST A1115 Լվացարնի սիֆոն լվացքի մեքենային միացման 2 տեղով d=40մմ

2,800AMD

ANI PLAST A2015 Լվացարանի սիֆոն գոֆրեյով 1 տեղ 40*40/50

2,400AMD

ANI PLAST A3000 Լվացարանի սիֆոն 2 տեղ

3,250AMD

ANI PLAST A3045 Լվացարանի սիֆոն 2 տեղ մեծ գլուխներով

9,400AMD

ANI PLAST A3500 Լվացարնի սիֆոն սլիվով 2 տեղ

3,600AMD

ANI PLAST A3515 Լվացարնի սիֆոն լվացքի մեքենային միացման տեղով 2 տեղ d=40մմ

3,950AMD

ANI PLAST A3545 Լվացարանի սիֆոն 2 տեղ լվացքի մեքենային միանալու տեղով + սլիվով

11,550AMD