Showing 1–12 of 13 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

TOTAL TCFL186503 Ձեռքի լապտեր

15,200AMD

TOTAL TLFL3301 Լեդ լուսարձակ 30Վտ

9,650AMD 9,200AMD

TOTAL TLFL3501 Լեդ լուսարձակ 50Վտ

12,650AMD 12,000AMD

TOTAL TWL3606LI Աշխատանքային լեդ լամպ

16,400AMD

TOTAL TWLI2023 Մարտկոցով լապտեր 20Վ

6,300AMD 6,000AMD

TOTAL TWLI35261 Աշխատանքային լապտեր

11,500AMD 10,900AMD

TOTAL TFL012AA1 Ձեռքի լապտեր 70 lumens

5,200AMD

TOTAL TFL013AAA1 Ձեռքի լապտեր 135 lumens

7,750AMD

TOTAL TFLI2002 Լապտեր մարտկոցով 20Վտ/20Վ

26,750AMD 25,400AMD

TOTAL THL013AAA2 Գլխի լապտեր 200 lumens

5,950AMD

TOTAL TLP20202 Լապտեր 20Վտ

14,100AMD 13,400AMD

TOTAL TWL3600LI Լապտեր 350 Lumens

22,300AMD 21,200AMD