Showing 1–12 of 48 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

RONIX RH-3741 Կտրող սկավառակ 115մմ

TOTAL TAC2211255 Երկաթ կտրող սկավառակ 125մմ

350AMD

TOTAL TAC2212302 Մետաղ կտրող սկավառակ 230մմ

900AMD

GEPARD GP0801-115 Ալմաստե կտրող սկավառակ 115х22.2մմ

1,900AMD

GEPARD GP0801-125 Ալմաստե կտրող սկավառակ 125х22.2մմ

2,600AMD

GEPARD GP0801-180 Ալմաստե կտրող սկավառակ 180х22.2մմ

3,800AMD

GEPARD GP0801-230 Ալմաստե կտրող սկավառակ 230х22.2մմ

5,800AMD

GEPARD GP0802-115 Ալմաստե կտրող սկավառակ 115х22.2մմ

1,900AMD

GEPARD GP0802-125 Ալմաստե կտրող սկավառակ 125х22.2մմ

2,600AMD

GEPARD GP0802-150 Ալմաստե կտրող սկավառակ 150х22.2մմ

3,500AMD

GEPARD GP0802-180 Ալմաստե կտրող սկավառակ 180х22.2մմ

4,100AMD

GEPARD GP0802-230 Ալմաստե կտրող սկավառակ 230х22.2մմ

5,800AMD