Showing 1–12 of 24 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

TOTAL TAC231410 Փայտ կտրող սկավառակ 185մմ

4,300AMD

TOTAL TAC231413 Փայտ կտրող սկսվառակ 180մմ

4,600AMD

TOTAL TAC2316252 Փայտ կտրող սկավառակ 235մմ/40ատամ 2 հատ

8,800AMD

TOTAL TAC231923 Փայտ կտրող սկավառակ 305մմ

11,900AMD

TOTAL TAC232241 Փայտ կտրող սկավառակ 140մմ

3,000AMD

TOTAL TAC2323111 Փայտ կտրող սկավառակ 165մմ/24T

3,000AMD

GEPARD GP0901-18 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 18ատամ

4,000AMD

GEPARD GP0901-24 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 24ատամ

4,700AMD

GEPARD GP0901-40 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 40ատամ

5,200AMD

GEPARD GP0901-60 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 60ատամ

6,800AMD

GEPARD GP0902-24 Փայտ կտրող սկավառակ 190х30/20/16 24ատամ

6,500AMD

GEPARD GP0902-52 Փայտ կտրող սկավառակ 190х30/20/16 52ատամ

7,800AMD