Showing 1–12 of 64 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

INGCO AP14008 Հղկող մեքենա 180մմ/1400Վտ

48,600AMD

INGCO APS1501 Օդով հղկող մեքենա 150մմ

35,100AMD

INGCO MF3008 Բազմաֆունկցիոնալ գործիք ռենովատոր 300վտ

28,350AMD

INGCO PS2408 Հղկող մեքենա 240վտ

26,400AMD

INGCO RS3208 Օրբիտալ հղկող մեքենա 320Վտ

29,850AMD

INGCO RS45012 Օրբիտալ հղկող մեքենա 450Վտ

36,450AMD

RONIX 6110 Հղկող մեքենա 180մմ/1200Վտ

53,700AMD 48,350AMD

RONIX 6401 Հղկող մեքենա 300Վտ

36,600AMD 32,950AMD

RONIX 6402 Հղկող մեքենա 220Վտ

23,250AMD 20,950AMD

RONIX 6403 Հղկող մեքենա 320Վտ

27,000AMD 24,300AMD

RONIX 9211 Էլեկտրական ռանդա 710Վտ

41,250AMD 37,150AMD

RONIX 9212 Էլեկտրական ռանդա 1200Վտ

60,000AMD 54,000AMD