Showing 1–12 of 56 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

INGCO AP14008 Հղկող մեքենա 180մմ/1400Վտ

41,900AMD

INGCO APS1501 Օդով հղկող մեքենա 150մմ

35,100AMD

INGCO MF3008 Բազմաֆունկցիոնալ գործիք ռենովատոր 300վտ

24,300AMD

INGCO PS2408 Հղկող մեքենա 240վտ

21,600AMD

INGCO RS3208 Օրբիտալ հղկող մեքենա 320Վտ

24,300AMD

INGCO RS45012 Օրբիտալ հղկող մեքենա 450Վտ

33,250AMD

PROCRAFT EX850E Օրբիտալ հղկող մեքենա 125մմ/850Վտ

22,700AMD

PROCRAFT EX950E Օրբիտալ հղկող մեքենա 125մմ/950Վտ

20,000AMD

PROCRAFT PM2100 Հղկող մեքենա 2100Վտ

43,200AMD

RODEX RDX147 Հղկող մեքենա 180մմ/1200Վտ

35,000AMD

RODEX RDX377 Օրբիտալ հղկող մեքենա 450Վտ

35,000AMD

RONIX 6110 Հղկող մեքենա 180մմ/1200Վտ