Showing all 9 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

TOTAL TCBK0203 Ցեպով մեխանիկական տելֆեր 3Տ/3մ

97,200AMD

TOTAL TCBK0205 Ցեպով մեխանիկական տելֆեր 5Տ/3մ

145,800AMD

TOTAL THT1631 Ցեպով մեխանիկական տելֆեր 3Տ/3մ

86,400AMD

TOTAL THT1651 Ցեպով տելֆեր 5տ/3մ

114,750AMD

TOTAL TLH116102 Էլեկտրական տելֆեր 05տ/1տ-1600վտ

255,500AMD 242,700AMD

TOTAL TLH1952 Էլեկտրական տելֆեր 250կգ/500կգ-900վտ

122,500AMD 116,400AMD

ЗУБР ЗЭТ-1000 Էլեկտրական տելֆեր 1 տոննա 1600Վտ

295,000AMD

ЗУБР ЗЭТ-250 Էլեկտրական Տելֆեր 250կգ

101,000AMD

ЗУБР ЗЭТ-500 Էլեկտրական տելֆեր 500կգ

158,000AMD