Showing 1–12 of 16 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

TOTAL THT15101 Մալուխ մաքրող կտրող գործիք 254մմ

3,800AMD

TOTAL THT15606 Մալուխ մաքրող գործիք 175մմ

3,700AMD

TOTAL THT1591 Լար մաքրող գործիք 180մմ

3,400AMD

TOTAL THT25616 Մալուխ մաքրող գործիք 160մմ

2,400AMD

BERENT BT1144 Մալուխ կտրող

2,200AMD

BERENT BT1145 Մալուխ կտրող N10

2,300AMD

BERENT BT1151 Մալուխ մաքրող գործիք

1,300AMD

BERENT BT1154 Մալուխ մաքրող ավտոմատ գործիք

3,100AMD

BERENT BT1183 Մալուխ կտրող գործիք N18

18,600AMD

BERENT BT1185 Մալուխ կտրող գործիք N36

29,500AMD

Berent BT1192 Մալուխ մաքրող ավտոմատ գործիք

4,600AMD

BERENT BT1590 Ավտոմատ մալուխ մաքրող գործիք

5,300AMD