Showing 1–12 of 17 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

TOTAL THT15101 Մալուխ մաքրող կտրող գործիք 254մմ

4,200AMD

TOTAL THCPC0506 Լարերի սեղմիչ

5,800AMD

TOTAL THCPG2510 Մալուխի սեղմիչ 160մմ

7,800AMD

TOTAL THCPJ0506 Մալուխի սեղմիչ 225մմ

6,250AMD

TOTAL THT15246 Ավտոմատ լար մաքրող գործիք

6,500AMD

BERENT BT1157 Մալուխի նականեչնիկ խփող 185մմ

3,450AMD

BERENT BT1159 Մալուխի նականեչնիկ խփող 0.5-2.0մմ

5,750AMD

BERENT BT1198 Մալուխի նականեչնիկ խփող

8,650AMD

BERENT BT1501 Մալուխի կանեկտոր խփող

3,350AMD

BERENT BT1503 Մալուխի կանեկտոր խփող

3,450AMD

TOTAL THT15851 Մալուխ մաքրող/նականեչնիկ խփող գործիք

2,700AMD

YATO YT-19691 Մալուխ կտրող գործիք 170մմ

3,600AMD